LVB

LVB (Lichte Verstandelijke Beperking)

Mensen met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB) hebben minder cognitieve vaardigheden en beschikken van daaruit over minder copingmogelijkheden.
Uit onderzoek blijkt dat LVB-ers een grote hoeveelheid stress in hun leven ervaren. Enerzijds worden aan hen te hoge eisen gesteld en anderzijds stellen zij te hoge eisen aan zichzelf.
Bovendien is het voor LVB-ers moeilijk om met stress om te gaan. Bij het oplopen van stress ontstaan vaak meerdere psychische en emotionele problemen.

 

Behandeling

Voor mensen met LVB is het vaak lastig om goede ondersteuning/ behandeling te vinden.
Het herkennen en onderkennen van de LVB is essentieel voor goede hulpverlening/ behandeling.
Ik heb vele jaren gewerkt met mensen met LVB, waaronder ook als Psychosociaal Begeleider bij MEE Veluwe.

Ik ben gespecialiseerd in LVB problematiek mbt.:

• behandeling
• psychosociale begeleiding
• herkennen en onderkennen van LVB
• psycho-educatie aan de cliënt en zijn netwerk (gezin, familie, werk, e.d.)
EMDR bij LVB
• evt. toeleiding naar gespecialiseerde zorg (ambulante begeleiding, zelfstandig wonen, enz.)

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact op via het contactformulier, email of via telefoon (zie rechterkolom).