Manifest tegen onverdraagzaamheid

Manifest tegen onverdraagzaamheid en (religieus) fanatisme…

“Ik beloof ernaar te streven om het vertrouwen te bewaren in ieder mens,
in christen, jood, islamiet of wie dan ook,
en ik beloof mij niet aan de angst voor wie of wat dan ook gewonnen te geven.

Ik beloof ieder mens te eerbiedigen in haar of zijn religie en hem of haar met respect tegemoet te treden.

Ik beloof bruggen te bouwen tussen mensen en geen muren op te richten die hen verdelen.

Ik beloof dat ik mij niet schuldig zal maken aan een bot cynisme, aan respectloze eerlijkheid of aan een hooghartige gelijkhebberij. Maar ik beloof dat ik in ieder mens en in iedere levensovertuiging een facet van de ene waarheid zal trachten te zien.

Ik beloof dat ik zal verbinden en niet zal scheiden,
dat ik zal liefhebben en niet veroordelen,
en dat ik in ieder mens het licht van God zal zoeken.”

Hans Stolp