Overige werkvormen

Naast alle hiervoor genoemde werkvormen maak ik ook gebruik – door ze vaak gemixt in te zetten – van de volgende werkvormen.

Mindfulness

Aandachtgerichtheid (mindfulness) houdt in: kijken en zien zoals het wérkelijk is.
Hiermee wordt het controleren en/ of het veranderen van de gedachten losgelaten door bewust de aandacht te richten. Het hebben van bepaalde gedachten is één. Daar ook werkelijk aandacht aan geven en ze te geloven is twee en staat daar los van.

—- Lees meer

RET (Rationel Emotieve Therapie)

RET gaat ervan uit dat ons denken bepaalt hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Anders gezegd: wie zich bewust is van zijn gedachten en de vertekeningen daarin, kan zijn gevoel en zijn houding en gedrag positief beïnvloeden. De RET-methode maakt je bewust van irrationele belemmerende gedachten.

—- Lees meer

KOT (korte Oplossingsgerichte Therapie/ Coaching)

Korte oplossingsgerichte therapie richt zich op de oplossing en de ‘succesmomenten’.
Bij oplossingsgerichte therapie, waarvoor ook wel de Engelse term solution-focused therapy wordt gebruikt, stelt de therapeut zich niet op als expert. De cliënt wordt gezien als de echte deskundige in zijn of haar eigen problematiek.

—- Lees meer

Provocatieve Coaching

Provocatief coachen is spannend, leuk, uitdagend, grappig, prikkelend en het is nog effectief ook! Met een combinatie van warmte, humor en uitdaging word je al snel in de goede richting gestuurd.

—- Lees meer

Mental Coaching

Mental coaching is een stimulerende en inspirerende vorm van coachen, die op de geest gericht is.
Het gaat in op de constructie van je gedachten. Bijv. waarmee je jezelf motiveert.
De manier van denken is direct gekoppeld aan de mate van succes. Het is voor een belangrijk deel de mentale instelling, die bepalend is voor de uitkomst.

—- Lees meer