Regressietherapie


Regressie is teruggaan en jezelf weer vrij maken.

Het in beleving teruggaan in de tijd, een terugkeer naar vroegere bewustzijns-, denk- en gedragspatronen. Een dergelijke herbeleving kan spontaan ontstaan. Bij het zien van een film bijvoorbeeld kun je opnieuw een oud gevoel beleven doordat de situatie in de film je herinnert aan een moment dat je hetzelfde gevoel had.
Regressie kan ook therapeutisch worden opgewekt, met als doel oude – niet verwerkte – situaties alsnog te verwerken
en vastgezette emoties en overtuigingen los te laten.
Gebeurtenissen en emoties kunnen met behulp van regressie worden herbeleefd. Hierna kan inzicht en bevrijding ontstaan.

Bij het toepassen van regressietherapie wordt het probleem van nu als uitgangspunt genomen.

Vanuit het huidige probleem kan op verschillende manieren een brug worden geslagen naar
de momenten waarin het probleem is ontstaan.
Het is belangrijk terug te keren naar deze oorsprong van het probleem, omdat in deze momenten een overtuiging of gedragspatroon is gecreëerd. Toen, in dat oude moment, ben je om een of andere reden ‘niet jezelf’ geweest. Je hebt je emoties niet kunnen uiten, het verdriet of pijn niet verwerkt, hebt geleerd het alleen te moeten doen, of sterker te moeten zijn dan je in werkelijkheid was. Zo kan een (overlevings-) strategie ontstaan om het toch te redden en je veilig te wanen. Hierdoor kan het zijn dat je niet vrij bent om zó reageren of voelen als je bewust of onbewust wel zou willen. Dat kan een reden zijn waarom je niet lekker functioneert, terwijl je niet altijd bewust bent waarom.

De processen die voorafgaan aan – en het gevolg zijn van – een (overlevings-) strategie zijn over het algemeen niet bewust. Daarom is het zo prachtig dat regressie iemand naar dat eerste moment terug kan brengen, zodat de onbewuste processen die aan het probleem ten grondslag liggen, bewust gemaakt kunnen worden.

– Je kiest zelf wie je wilt zijn – 

Deel dit:
Facebook