RET

(Rationeel Emotieve Therapie)

 

– Train jezelf in ‘gewenst denken’ –

Een ander kan je geen gevoel geven. Een gevoel ontstaat door je eigen gedachten over allerlei zaken. Je raakt niet van streek door een gebeurtenis, maar door de manier waarop er tegen aankijkt, hoe je erover denkt.
Verschillende mensen kunnen op een zelfde situatie heel anders reageren, doordat ze er heel verschillende gedachten bij hebben.
RET daagt je uit om bewuste veronderstellingen te onderzoeken. Met name diegene die je leven beroerd maken.
Dat wil zeggen dat je die gedachte ter discussie kunt stellen, er over na kunt denken en misschien wel corrigeren. Het gevolg is dat je leert op heel andere wijze tegen je omgeving en tegen gebeurtenissen aan te kijken. Je leert verantwoording te nemen voor je eigen gevoel en niet langer een ander daarvoor verantwoordelijk te houden.

RET gaat ervan uit dat ons denken bepaalt hoe we ons voelen en hoe we ons gedragen. Anders gezegd: wie zich bewust is van zijn gedachten en de vertekeningen daarin, kan zijn gevoel en zijn houding en gedrag positief beïnvloeden. De RET-methode maakt je bewust van irrationele belemmerende gedachten.

Richt je je op de barrières, dan vallen je doelen weg.
Richt je je op je doelen, dan vallen de barrières weg.

Welke gedachten weerhouden je? (Denk bijvoorbeeld aan obstakels als perfectionisme, angst voor afwijzing, zelfonderschatting.)
De vraag is dus, hoe rationeel of irrationeel zijn je gedachten?
Of een gedachtegang rationeel of irrationeel is, wordt in RET bepaald door de volgende criteria:

Kan de gedachtegang voldoende onderbouwd worden door feitelijke gegevens?
Is de gedachtegang logisch consistent?

– Verander je gedachten en je verandert je gevoel. –