Vergoeding kosten

De volgende tips zijn belangrijk om de kans op vergoeding van (ziekte-) kosten te vergroten:

o     Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of de kosten geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Vraag hierbij naar de vergoeding van hypnotherapie (alternatieve therapie).
o     Vermeld altijd uw naam, adres, geboortedatum, relatienummer en/of verzekeringsnummer en indien nodig uw bankrekeningnummer bij het indienen van de nota’s (bewaar een kopie voor uzelf).
o     “Sjoerd Wijma” voldoet aan voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen. Vermeldt dit bij uw verzoek voor vergoeding.
o     Op verzoek van de verzekeraar kan er een behandelplan opgesteld worden, waarin het doel en de verwachting van de therapie aangegeven wordt.
o     Mocht u niet in aanmerking komen voor een vergoeding, dan kan een coulance-verzoek uitkomst bieden. (Een voorbeeld van een coulance-verzoek kunt u bij mij aanvragen.)
o     Bij werkgerelateerde klachten is het vaak ook mogelijk om uw werkgever voor te stellen om een extern (op maat gemaakt) coachingtraject te volgen.
o     In een aantal gevallen is vergoeding ook mogelijk via de regeling sociale bijstand van de sociale dienst. Dit geldt niet alleen voor uitkeringsgerechtigden. Ook werkenden kunnen in sommige gevallen hierop een beroep doen.
o     Raadpleeg uw huisarts en/of behandelaar en vraag zo nodig om een verwijzing.
o     Mocht u niet voor vergoeding in aanmerking komen, dan kunt u de gemaakte kosten voor hypnotherapie, als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte opgeven.
o     Voor reïntegratie: informeer bij de Arbo-dienst / bedrijfsarts van het bedrijf waar u werkzaam bent. Een aantal bedrijven vergoeden (een deel van) de kosten voor reïntegratie (I.R.O.: Individuele Reïntegratie Overeenkomst).
o     Voor informatie betreffende vergoeding ziektekosten kunt u ook kijken op de website van de Zorgwijzer.