Gezondheidsvoordelen van hypnose

Medische Wetenschap onderschrijft vijf gezondheidsvoordelen van hypnose

Het lijkt het werk van tovenaars en oplichters, maar hypnose kan wel degelijk een hele nuttige rol spelen bij het beschermen en bevorderen van de gezondheid. Bij medische hypnose gaat het niet om: “Je gaat nu heel slaperig worden…”. Dat is de hypnose die je gewend bent te zien in populaire optredens. Maar bij medische hypnose gaat het om een klinische procedure die gebruikt wordt in harmonie en in combinatie met andere therapieën en behandelingen.

Vertaler: “Volgens de Amerikaanse Society of Psychological Hypnosis is hypnose een aanpak waarbij een zorgverlener of onderzoeker tijdens de behandeling van iemand suggereert dat hij of zij veranderingen in gevoelens, percepties, gedachten of gedrag kan ervaren. Hoewel hypnose soms wordt gebruikt om mensen alerter te maken, bevat de meeste hypnose suggesties voor je ontspanning, je rust en je welzijn. Instructies om na te denken over prettige ervaringen worden dan ook vaak geïntegreerd in de hypnose. Mensen reageren op verschillende manieren op hypnose. Sommigen beschrijven hypnose als een toestand van gerichte aandacht, waarin ze zich zeer kalm en ontspannen voelen. De meeste mensen beschrijven de ervaring als aangenaam.”

De American Psychological Association APA is van mening dat “hypnose uitsluitend mag worden toegepast door daartoe opgeleide en gediplomeerde professionals in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld door psychologen, die ook zijn opgeleid in de toepassing van hypnose, en die werken binnen de grenzen van hun professionele expertise”, volgens de website van de APA.

Wordt hypnotherapie in Nederland vergoed door ziektekostenverzekeraars?
Vertaler: “Het antwoord op de vraag vindt u op deze website. Lees de informatie zorgvuldig. Er zijn grote verschillen per maatschappij!

Beroepsverenigingen in Nederland
In Nederland zijn er twee gecertificeerde beroepsverenigingen van hypnotherapeuten:
Nederlandse vereniging voor hypnose NVVH en de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH.

De “staat van innerlijke absorptie, concentratie en gerichte aandacht” die hypnose tot stand brengt “kan ons helpen om onze geest krachtiger te gebruiken”, volgens de listening1American Society of Clinical Hypnosis. En het benutten van de krachten van de geest heeft onderzoekers en clinici van uiteenlopende vakgebieden geïnspireerd om de medische invloed van het gebruik van hypnose op verschillende terreinen aan een onderzoek te onderwerpen.

Medische hypnose, ook wel aangeduid als ‘hypnotherapie’, maakt gebruik van verbale herhalingen en/of mentale voorstellingen, (mogelijk gemaakt door een hypnotherapeut, of door de persoon zelf). Daardoor ontstaat een “trance-achtige toestand” van toegenomen aandacht. Dit wordt meestal omschreven als ‘je kalm en ontspannen voelen’. En meestal stellen mensen zich hierdoor open voor de kracht van suggestie.

Nu hypnose niet langer wordt beschouwd als een trucje, wordt niet langer getwijfeld aan de uitkomsten van dergelijk onderzoek.

De American Medical Association heeft hypnose als therapie al in 1958 goedgekeurd als geneeswijze, en de APA volgde volgens de Harvard Medical School drie jaar later. Dat wil niet zeggen dat hypnose een wondermiddel is: er is meer onderzoek nodig om de blijvende voordelen van hypnose voor bepaalde gezondheidsfacetten te bewijzen, zoals voor afvallen en stoppen met roken. Maar er bestaan wel veelbelovende resultaten op andere terreinen van het onderzoek. Hieronder volgen enkele wetenschappelijk onderbouwde voordelen van hypnose die u aan het denken kunnen zetten.

Hypnose kan helpen bij het verbeteren van diepe slaap
In onderzoek dat is gedaan naar de effecten van hypnose op slaap werd deelnemers aan het onderzoek eenvoudig gevraagd verslag uit te brengen van hoe goed (of slecht) ze zich voelden nadat ze onder hypnose waren gebracht. Maar in een meer recente proefneming waren Zwitserse onderzoekers in staat om de effecten te meten door de hersenactiviteit te bepalen in een groep gezonde jonge vrouwen, als ze een dutje deden van negentig minuten, nadat ze geluisterd hadden naar een bandje met hypnotische suggesties.

De vrouwen die werden geacht het meest ontvankelijk te zijn voor hypnose brachten tachtig procent méér tijd door in diepe slaap (met langzame hersengolven), na het sleepingbeluisteren van het hypnosebandje, dan wanneer ze alleen maar geluisterd hadden naar een neutraal uitgesproken tekst. “Deze resultaten zouden wel eens van groot belang kunnen blijken te zijn voor patiënten met slaapproblemen en voor senioren”, zei hoofdonderzoeker Maren Cordi van de universiteit van Zürich in een verklaring. “In tegenstelling tot veel slaapmiddelen heeft hypnose geen nadelige bijwerkingen”.

Hypnose kan de symptomen van een prikkelbare darm verlichten
In een onderzoek uit 2003 vertelde 71 procent van de 204 patiënten met PDS, het prikkelbare darm syndroom, dat hun symptomen verbeterden na het gedurende twaalf weken ondergaan van een uur durende hypnosesessie.
Vertaler: “Zie (Engelstalig) artikel in het vaktijdschrift GUT uit 2003.

Van degenen die vertelden dat ze zich beter voelden, hield de verbetering nog zes jaar stand, nadat de hypnosesessies waren beëindigd. “De conclusie is dat hypnotherapie zowel het gebruik van medische zorg als van de maatschappelijke kosten kan verminderen, en dat hypnose thuishoort in het medisch arsenaal bij de behandeling van PDS”, zei Magnus Simrén, de Zweedse hoogleraar in de gastro-enterologie, in een verklaring.

Hypnose kan opvliegers onderdrukken
Bij een onderzoek in 2013 vertelden vrouwen in de menopauze, die verslag deden van tenminste vijftig opvliegers per week, dat het aantal opvliegers na vijf wekelijkse hypnosesessies twaalf weken later met 74 procent was afgenomen. In dezelfde periode kregen andere vrouwen geen hypnosebehandeling maar uitsluitend vijf keer gesprekken met een clinicus. Bij hen daalde het aantal opvliegers met slechts 17 procent.

Hypnose kan pijn verlichten
Hypnose is misschien wel het beste onderzocht in het kader van pijnbestrijding. Twee meta-analyses van een hypnose-onderzoek naar de invloed op reeds aanwezige pijn, gepubliceerd in 2000 en 2009, kwamen tot de conclusie dat hypnose effectief kan zijn bij het verlagen van pijn. Daarbij ging het specifiek om pijn als gevolg van fibromyalgie, artritis en kanker. Wel werd opgemerkt dat slechts enkele psychologen hypnotherapie toepasten, en dat degenen die dat wél deden weinig standaardisatie gebruikten in hun verslaggeving over hypnotherapie.

Hypnose kan zenuwen kalmeren
Vanwege het vermogen om de krachten van de geest te benutten, wordt hypnose ook vaak gebruikt om angsten te verlichten die het gevolg kunnen zijn van andere relaxingmedische gebeurtenissen, zoals een operatie, scans, of zelfs een bevalling. “Wat daarbij gebeurt kan worden vergeleken met het placebo-effect, waarin de verwachtingen van de patiënt een belangrijke rol spelen in hoe ze zich voelen”, schreef Melinda Beck in de Wall Street Journal in 2012.

“Hypnose kan patiënten helpen zich in te stellen op de eigen verwachtingen om pijn, angst en machteloosheid te minimaliseren. Een recensie uit 2010 stelde: “Meer onderzoek is nodig om te bepalen of hypnose onrealistische angststoornissen kan verlichten, de bevattelijkheid voor angst, of voor angsten die eerder in verband zouden moeten worden gebracht met karaktertrekken.

Er is een verkennend onderzoek begonnen naar de mogelijke positieve invloed van hypnose bij de behandeling van depressies.

(Bron: http://www.earth-matters.nl)