Coaching

Coaching is sturen zonder de baas te spelen. Het doelgericht werken aan vaardigheden, vergroten eigen kracht en het effectief inzetten van je energie.
De coach biedt ondersteuning om resultaten te bereiken en je te ontwikkelen. Door de systematische en intensieve persoonlijke begeleiding krijg je inzicht dat jij zélf sturend bent. Persoonlijke effectiviteit in het leven, werk en privé, neemt toe. Je ervaart meer succes en plezier.

Werkstress
Door toegenomen druk in werk en maatschappij wordt er steeds meer gevraagd van mensen en medewerkers. Daardoor komen steeds meer mensen onder druk te staan. Dit kan leiden tot een verhoogde beleving van werkstress, wat ten koste gaat van het functioneren en plezier in het werk en in je leven.
Coaching biedt de mogelijkheid om het effectief inzetten van je energie te vergroten.

Er zijn veel verschillende vormen van coaching. Zoals Oplossingsgerichte Coaching, Provocatieve Coaching, Mental Coaching.
Over het algemeen is de aanpak te verdelen in twee fasen. De eerste fase is de analysefase van coaching: in gesprekken met de coach zicht krijgen op eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen. De tweede fase is de procesfase van coaching: ontwikkeling in gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen.

Door middel van coaching kun je:

o     contact maken met (en vergroten van) eigen kracht/ passie
o     bewuster keuzes maken, in je werk en je privéleven
o     inzicht krijgen in jezelf en je mogelijkheden
o     werken aan persoonlijke uitdagingen
o     wensen realiseren
o     het vergroten van je (communicatieve) vaardigheden
o     het uitbouwen van je gedragsrepertoir

Een coachingstraject wordt op maat samengesteld.
Ook ben ik in te zetten voor bedrijfstrajecten. (Zie Bedrijfscoaching)
Neem gerust en vrijblijvend contact op om te informeren naar de mogelijkheden (contactformulier).

– Wat krijgt aandacht: het probleem of de oplossing? –