Verwijzers

Verwijzers: Huisarts, POH, Bedrijfsarts, Verzekeraar, …

Heeft u een patiënt of cliënt

• bij wie cognitieve gedragstherapie onvoldoende effect heeft of
met onderliggende problematiek op een dieper niveau of
met onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) of
met psychosomatische klachten en/of stressklachten of
die gebaat is bij een complementaire aanpak of
die doorverwezen wil worden naar een hypno-/psychotherapeut
• evt. in combinatie met EMDR

Lees dan vooral verder.

Hypnotherapie

Hypnotherapie is een kortdurende en resultaatgerichte therapie. Veel klachten kunnen binnen een beperkt aantal sessies met succes behandeld worden. Door het mechanisme dat onder de klacht(en) ligt te veranderen, verdwijnen hardnekkige klachten vaak onverwacht snel. Meer hierover op FAQ Hypnotherapie.

Daardoor ook is lang wachten voordat de problemen worden aangepakt zelden nodig. Vaak is het mogelijk om op kort termijn een afspraak te maken.

De NBVH toetst en bewaakt de kwaliteit van deze hypnotherapeuten. Via de koepelorganisatie RBCZ valt de therapeut onder een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.

Vergoeding door verzekeraars.  Door de erkenningen van NBVH en koepelorganisatie RBCZ wordt hypnotherapie in het aanvullend pakket geheel of gedeeltelijk vergoed door veel zorgverzekeraars.

Sjoerd Wijma is erkend en voldoet aan hoge door de overheid gestelde kwaliteitseisen en beschikt over meer dan 20 jaar ervaring en een goede staat van dienst.