Werkwijze

De klik met je therapeut/coach is minstens zo belangrijk als diens vakmanschap.  Mijn kracht ligt in creëren van veiligheid, acceptatie en je op je gemak laten voelen. Dat bied je de mogelijkheid om je kwetsbare kant te laten zien, zodat we samen tot de kern kunnen komen.

Het eerste gesprek staat in het teken van de kennismaking/intake en het contact.
Hier wordt een basis gelegd voor de volgende gesprekken.
Tevens richt ik me op:

o     wat is je vraag/doel;
o     kiezen voor de werkwijze, stappenplan en doelbepaling;

In de vervolgafspraken zal het gestelde doel geregeld aan bod komen, want het is wel zo prettig als je weet wanneer je je doel bereikt hebt.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het gemixt inzetten van meerdere werkvormen. Om je een indruk te geven noem ik hier de voornaamste.

Lees hier meer over de verschillende werkvormen.

Daarbij is mijn uitgangspunt:

  • jij bent de enige werkelijke deskundige over jezelf;
  • je beschikt over alle benodigde hulpbronnen, hetzij bewust, dan wel onbewust;
  • geheel volgens de natuurwet: minimale inspanning → maximaal resultaat;

Inzicht en bewustzijn zijn voor mij elementaire aspecten om te komen tot authenticiteit.

Naast dit alles vind ik humor en relativerende nuchterheid onmisbaar in het leven.