Rouwverwerking

Vasthouden en koesteren is een kortere weg naar rust.

Rouwverwerking: het verwerken van een ingrijpend en verdrietig verlies om weer tot rust te komen en verder te gaan.
Rouwreacties kunnen soms erg heftig zijn. Hulp en begeleiding bij het verwerken is dan wenselijk en soms noodzakelijk.

Rouwverwerking kost tijd en aandacht. Afscheid nemen van wat je zo dierbaar was. En weer een evenwicht vinden tussen omkijken naar wat was  en ruimte geven aan je gevoelens.  En zo de kracht hervinden om verder te gaan met je leven.
Dit kan zijn bij het verlies van een dierbaar en geliefd persoon, maar kan ook in andere situaties optreden. Zoals bij het verlies van je baan, een geliefde, een echtscheiding, ernstige ziekte, enz.
Er komt daarbij veel op je pad. En dat kan best heftig zijn. Van ongeloof, niet accepteren/ boosheid en veel verdriet tot de uiteindelijke rust om de draad weer op te pakken.

Loslaten of koesteren?

Loslaten is een term, die  gebezigd wordt wanneer het juist iets heel dierbaars betreft. Vasthouden en koesteren, is een kortere weg zijn naar het vinden van rust.
De rust is eerder binnen handbereik om dat wat zo dierbaar is niet los te laten, maar bij je te houden, vasthouden en te koesteren. Op een manier, die rust geeft en waarmee je verder kunt.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op via het contactformuier.