Rouwverwerking


Met rouwverwerking wordt de tijd aangeduid, die nodig is om na een ingrijpend en verdrietig verlies weer tot rust te komen en verder te gaan.
Rouwreacties kunnen soms zo heftig zijn als gevolg van een verlies, dat hulp en begeleiding bij het verwerken en verder gaan wenselijk en soms noodzakelijk is.

Verliesverwerking kost tijd en aandacht. Je moet afscheid nemen van wat je zo dierbaar was. Verlies verwerken is een evenwicht vinden tussen omkijken naar wat was, stilstaan bij- en ruimte geven aan je gevoelens en de kracht hervinden om verder te gaan met je leven.
Dit kan zijn bij het verlies van een dierbaar en geliefd persoon, maar kan ook in andere situaties optreden. Zoals bij het verlies van je baan, een geliefde, een echtscheiding, ernstige ziekte, enz.
In principe geldt bij elke vorm van verlies, dat je door diverse fasen heen moet, die leiden van de allereerste hectiek tot de uiteindelijke rust om weer verder te kunnen gaan.

Loslaten of koesteren?

Loslaten is een term, die  gebezigd wordt wanneer het juist iets heel dierbaars betreft. Bij je houden en koesteren, je verdriet een plek geven kan vaak een kortere weg zijn naar het vinden van rust.
Vaak is de rust eerder binnen handbereik om dat wat zo dierbaar is niet los te laten maar bij je te houden, te koesteren. Op een manier, die rust geeft en waarmee je verder kunt.

Wil je meer weten? Neem gerust contact op via het contactformuier.