klachten

Klacht

Uiteraard doet uw therapeut altijd zijn uiterste best om een zo hoog mogelijke kwaliteit te leveren. Nu kan het zijn dat er desondanks onverhoopt een klacht ontstaat.
Heeft u een klacht over de behandeling van uw therapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw therapeut met u omgaat? Dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de therapie.

Eerst in gesprek met uw therapeut

Om te beginnen is het de moeite waard om een gesprek aan te gaan met uw therapeut. Vindt u het moeilijk om uw 
probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een 
familielid of iemand die u vertrouwt. Voor advies of bijstand over de aanpak van het gesprek kunt u terecht bij de beroepsvereniging, de NBVH (www.nbvh.nl).

Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie  van de NBVH.
 De klachtencommissie is een onafhankelijke commissie. Zij beoordeelt klachten tegen hypnotherapeuten. Via de klachtencommissie kan op uw 
verzoek een externe bemiddelaar worden ingeschakeld. Die gaat dan proberen om de klacht tussen u en uw hypnotherapeut op te lossen.

Het Klachtenreglement NBVH is hier te downloaden: Klachtenreglement NBVH (PDF)

 Het Beroepsprofiel, opgesteld door de NBVH, is hier te downloaden: Beroepsprofiel (PDF)