Mental coaching

Mental coaching is een stimulerende en inspirerende vorm van coachen, die op de geest gericht is.
Het gaat in op de constructie van je gedachten. Bijv. waarmee je jezelf motiveert.
De manier van denken is direct gekoppeld aan de mate van succes. Het is voor een belangrijk deel de mentale instelling, die bepalend is voor de uitkomst. Het is de mentale instelling wat uiteindelijk het grote verschil maakt.
In het denken zit veel ‘selftalk’ (praten met/ tegen jezelf).

Als je denkt of zegt: “Ik kan het niet”, dan krijg je daar áltijd gelijk in!

Zo is dat met álle negatieve gedachten.

Van negatief naar positief.

Het omzetten van negatieve energie in positieve energie is erg belangrijk.
Mental coaching leert je bijv. om meer zelfvertrouwen op te bouwen.
Zelfvertrouwen is een belangrijk ingrediënt van succes.
Een ander belangrijk ingrediënt is: de volledige verantwoordelijkheid nemen voor wat je doet. Dit betekent niet dat je voor alles in het leven verantwoordelijk bent. Het betekent wel, dat je verantwoordelijk bent voor de manier waarop je daarmee omgaat en op alles reageert.

Het zijn niet de omstandigheden buiten je die je verdrietig of gelukkig maken.
Het is de houding die je zelf tegenover de dingen aanneemt.

Een goede mentale instelling

Jij bent het zelf die je reactie bepaalt op een gebeurtenis. En hoe desastreus zo’n gebeurtenis ook kan zijn: je mag er altijd met een positieve reactie op reageren.

Mental coaching in drie stappen:

  1. Het herkennen van negatieve gedachten
  2. Het stoppen / blokkeren van negatieve gedachten
  3. Het vervangen / omzetten van negatieve gedachten in positieve gedachten
  4. Imaginatie: maak een levendige voorstelling van het doel wat je wilt bereiken

Hierbij geldt: oefening baart kunst.