Therapie

Behandelmethodes & werkvormen

Mijn werkwijze is het gemixt inzetten van meerdere werkvormen, waarin ik mij door de jaren heen bekwaamd heb, gericht op bewustwording; een groeiend bewustzijn van wie en wat jij in diepste wezen, in essentie bent.

Mijn manier van werken is gericht op het vergroten van je welbevinden, het verminderen van je klachten en je helpen bij je ontwikkeling. Inzicht speelt daarbij een rol, want als je jezelf begrijpt, dan ben je al op de helft.
Om jezelf vrij te maken en blokkades op te heffen maak ik gebruik van de meerdere werkstijlen en methodieken. Om je een indruk te geven noem ik hier de voornaamste.


Hypnotherapie

Hypnotherapie gaat over het onbewuste bewust maken. Het bewust richten van de aandacht. Het behelst bewustwording; een groeiend bewustzijn van wie en wat jij in diepste wezen in essentie bent.

Lees meer over Hypnotherapie


Psychosociale therapie

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

EMDR

EMDR is een snelwerkende, kortdurende en effectieve behandelmethode om vervelende ervaringen en trauma’s te verwerken. Dit kan een schokkende ervaring zijn, maar ook voor het verwerken van andere ervaringen die veel invloed op je leven hebben gehad, zoals pesterijen of vervelende gebeurtenissen in de jeugd.

Het wonder van een zichzelf genezend brein.

Lees meer over EMDR


Relatietherapie

Relatietherapie

Mijn manier van werken gaat verder dan alleen het verbeteren van de communicatie. Ik besteed aandacht aan de onderliggende (dieperliggende) oorzaken.
Het doel is het herstellen van de verbinding van jullie als partners en het onderlinge begrip te vergroten. (Denk bijv. aan de Emotionally Focused Therapy (EFT) van Sue Johnsons.)

Lees meer over Relatietherapie


Regressietherapie

Regressie

Regressie is teruggaan en jezelf weer vrijmaken.
Het heden is een kapstok voor het verleden. Het zijn niet de dingen van vandaag waar je over struikelt. Het ontstaan ligt in het verleden.
Alles heeft een ontstaans-moment, een ontstaans-reden. Met regressietherapie ga je terug om terug te vinden wat je bent kwijt geraakt, te herstellen.


Rouwverwerking

Rouwverwerking richt zich op het hervinden van de rust om weer verder te kunnen na een (schokkend) verlies.
Het verlies kan soms zo heftig zijn, dat hulp en begeleiding bij het verwerken en verder gaan wenselijk en soms noodzakelijk is.
Vasthouden en koesteren is een kortere weg rust.

Lees meer over rouwverwerking


NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Werken met NLP is opnieuw leren kijken naar je eigen wereld en naar die van anderen.
Als je verandering wilt, is het dus interessant om te weten wat je doet, wat je zegt, denkt en voelt als je praat, discussieert, adviezen of instructies geeft, boos wordt of ruzie maakt.

Je kunt leren over je overtuigingen, waarden, gedachteprocessen en lichaamstaal.
Dit alles kan je houding en je gedrag veranderen waarmee je het gewenste resultaat kunt bereiken.

Lees meer over NLP


Coaching

Er zijn veel verschillende vormen van coaching. Over het algemeen is de aanpak te verdelen in twee fasen. De eerste fase is de analysefase van coaching: in gesprekken met de coach zicht krijgen op eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen. De tweede fase is de procesfase van coaching: ontwikkeling in gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen.

Lees meer over Coaching

Korte oplossingsgerichte therapie (KOT)

De oplossingsgerichte gerichte benadering richt zich niet op het probleem, maar juist op de oplossing en de succesmomenten.
In oplossingsgerichte benadering focust de cliënt op de situaties waarin het probleem zich niet of minder voordoet, de uitzonderingsmomenten. Je bepaalt zelf het doel. Daarbij richten we de focus op wat je al goed doet.

Lees meer over Korte Oplossingsgerichte Therapie (KOT)

Provocatieve Coaching

De provocatieve coach staat altijd volledig achter je. Het pad is echter anders dan conventionele coaching. Doordat je ook met humor wordt geprikkeld en uitgedaagd praat je gemakkelijker over wezenlijke zaken.

Om een ezel vooruit te krijgen, moet je hem aan zijn staart trekken.

Lees meer over Provocatieve Coaching