Therapie

Behandelmethodes & werkvormen

Mijn manier van werken is gericht op het vergroten van je welbevinden, het verminderen van je klachten en je helpen bij je ontwikkeling. Inzicht speelt daarbij een rol, want als je jezelf begrijpt, dan ben je al op de helft.
Om jezelf vrij te maken en blokkades op te heffen maak ik gebruik van de meerdere behandelmethodes. Om je een indruk te geven noem ik hier de voornaamste.


Hypnotherapie

Hypnotherapie is een behandelmethode waarbij gewerkt wordt met trance. Hierdoor ben je in staat om dat wat onbewust is te ontsluiten en ermee te werken.
Het stelt je in staat om je eigen hulpbronnen aan te boren en jezelf vrij te maken. Daarnaast stelt het je in staat om inzicht te krijgen in het ontstaan van je klachten/ probleem.

Lees meer over hypnotherapie


Psychosociale therapie

Psychosociale therapie omvat een gevarieerd aanbod van benaderingen om mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen te laten kijken op een manier waarmee zij hun houding en perspectieven naar het leven toe kunnen verruimen.

EMDR

EMDR is een snelwerkende, kortdurende en effectieve behandelmethode om vervelende ervaringen en trauma’s te verwerken. Dit kan een schokkende ervaring zijn, maar ook voor het verwerken van andere ervaringen die veel invloed op je leven hebben gehad, zoals pesterijen of vervelende gebeurtenissen in de jeugd.

Het wonder van een zichzelf genezend brein.

Lees meer over EMDR


Relatietherapie

Mijn manier van werken gaat verder dan alleen maar het verbeteren van de communicatie. Ik besteed aandacht aan de onderliggende (dieperliggende) oorzaken.
Het doel is het herstellen van de verbinding van jullie als partners en het onderlinge begrip te vergroten. (Denk aan de Emotionally Focused Therapy (EFT) van Sue Johnsons.)

Lees meer over Relatietherapie


Regressietherapie

Regressie is teruggaan en jezelf weer vrijmaken.
Het heden is een kapstok voor het verleden. Het zijn niet de dingen van vandaag waar je over struikelt. Het ontstaan ligt in het verleden.
Alles heeft een ontstaans-moment, een ontstaans-reden. Met regressietherapie ga je terug om terug te vinden wat je bent kwijt geraakt, te herstellen.

Lees meer over Regressietherapie


Rouwverwerking

Rouwverwerking is een behandelvorm die zich richt op het hervinden van de rust om weer verder te kunnen na een schokkend verlies.
Het verlies kan soms zo heftig zijn, dat hulp en begeleiding bij het verwerken en verder gaan wenselijk en soms noodzakelijk is.

Lees meer over Rouwverwerking


NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren)

Werken met NLP is opnieuw leren kijken naar je eigen wereld en naar die van anderen.
Als je verandering wilt, is het dus interessant om te weten wat je doet, wat je zegt, denkt en voelt als je praat, discussieert, adviezen of instructies geeft, boos wordt of ruzie maakt.

Je kunt leren over je overtuigingen, waarden, gedachteprocessen en lichaamstaal.
Dit alles kan je houding en je gedrag veranderen waarmee je het gewenste resultaat kunt bereiken.

Lees meer over NLP


Coaching

Er zijn veel verschillende vormen van coaching. Over het algemeen is de aanpak te verdelen in twee fasen. De eerste fase is de analysefase van coaching: in gesprekken met de coach zicht krijgen op eigen sterktes, gedragspatronen en overtuigingen. De tweede fase is de procesfase van coaching: ontwikkeling in gedrag en handelen op basis van verkregen inzicht en nieuwe overtuigingen.

Lees meer over Coaching