Relatietherapie


 

– Alles verandert constant. Het enige wat niet verandert is,
dat alles constant verandert. –

Alles is permanent aan verandering onderhevig. Er is niets wat niet veranderd.
Zo hebben we ons aan te passen aan een steeds veranderende wereld. Vanuit die gedachte is aanpassen een groot goed en een belangrijk vermogen en soms zelfs van levensbelang.
Kwaliteit van leven staat niet los van ons vermogen om ons aan te passen. Het is een zeer dynamisch proces, wat zich afspeelt op alle gebieden van ons leven.
Maar hoe doe je dat? Wat vraagt dit van je? Hoe ver moet je daarin gaan?
Je eigen grenzen kennen (en die van anderen) en deze te respecteren is daarin van groot belang.
Veel mensen dreigen zichzelf in dat proces kwijt te raken.
Het is goed om zorg te hebben voor de mensen om je heen; voor álles wat leeft. Maar vergeet daarbij niet jezelf, want uit een leeg vat kan je niet drinken.
Een kameleon kan de kleur aannemen van zijn omgeving, maar zal ten alle tijden zijn eigenheid behouden.

In relaties

Zo kan het gebeuren dat je ook in je relatie op een punt komt waarop het goed is pas op de plaats te maken en je relatie opnieuw te beschouwen en te her-definiëren, te evalueren.

Relatietherapie is een vorm waarbinnen je dat samen kunt doen. Waar staan jullie nu? Hoe verhouden jullie je nu tot elkaar? Welke wegen zijn er om weer te re-connecten; de gezamenlijke verbinding te voeden, weer nieuw leven in te blazen?
Soms zal dat leiden tot de constatering, dat de sporen al te ver uiteen zijn gegaan en dat het goed is om ieders zijns weegs te gaan. Ook dan kan het goed zijn om dat samen op te pakken. Want ook scheiden van wegen, uit elkaar gaan verdient het om dat met respect en in harmonie te doen.
Als we een verbinding aangaan maken we vaak gebruik van rituelen (huwelijk bijv.). Ik denk dat het goed is om een zelfde soort aandacht te schenken aan het vervolgen van ieders weg ten tijde van- en na het uit elkaar gaan.
Daarbij is het mogelijk om naast gezamenlijk gesprekken te hebben ook met ieder apart in gesprek te gaan.

Bij het verder gaan is goed om je bewust te zijn wat helpt en wat niet.
Een pas op de plaats om jezelf en je relatie nieuw leven in te blazen.
Samen bepalen we hoe we aan het werk gaan.

Mocht je geïntereseerd of nieuwsgierig zijn in relatietherapie, dan kun je vrijblijvend contact opnemen.