Vrijheden

De vijf vrijheden:

  1. De vrijheid te zien en te horen wat er op een moment werkelijk is. In tegenstelling tot wat er zou moeten zijn, geweest is of nog zal zijn.
  2. De vrijheid datgene uit te spreken wat ik werkelijk voel en denk. En niet datgene wat van mij verwacht wordt of dat ik denk dat men van mij verwacht.
  3. De vrijheid mijn gevoelens toe te laten. En die gevoelens niet in te ruilen voor andere.
  4. De vrijheid om datgene te vragen wat ik nodig heb. En niet altijd op toestemming te wachten.
  5. De vrijheid met eigen verantwoording risico’s aan te gaan. In plaats van alleen het zekere voor het onzekere te nemen en niets nieuws te durven uitproberen.

Virginia Satir